Dünyada kabul görmüş Gıda standartlarına uymak isteyen firmalar daha sistematik olma ve teknolojiden en üst seviyede faydalanmak için Gıda Güvenliği ve Sanitasyon yönetim yazılımına ihtiyaç duymaktadırlar. Hazırladığımız bu yazılım (Qualiqo) ile gıda üretimi gerçekleştiren fabrikalarda hijyen ve sanitasyon işlemlerinin planlanması, bu işlemlerin kontrolü, takibi, ölçme ve değerlendirmelerinin kesin bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktır.

Gıda güvenliğini sağlarken kağıt veya excel üzerinden takip eden işletmeler veri girişi yaparken hem zaman kaybı yaşamakta hem de kağıtları arşivlemek için fiziksel depolamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca verilere anlık ulaşmak zor ve yavaş olacaktır, verileri bulmak çok fazla iş gücü kaybına yol açmaktadır. Bu da işletmeye personel ve zaman kaybı olarak geri dönmektedir. Qualiqo sayesinde veriye ulaşım her yerden ve hızlı gerçekleştirilmektedir. İşletmeler raporlamalarını gerçek zamanlı olarak istedikleri platformdan ( Mobil, Tablet, PC vb.) alabilirler.

Qualiqo ile öncelikle Sanitasyon departmanının görünürlüğünün artması, yazılı program ve talimatlarla uygunluğun artması, son uygulama validasyon işlemlerinin standart hale gelmesi, kolay hedef ve verimlilik tablolarının hazırlanması, stok kontrolü, ekip eğitim ve yönetimi konularında iyileştirmeler yapmasına olanak sağlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda bu uygulamayı kullanacak firmalar standart çalışma prosedürlerine uyumluluk, kalite, eğitim, raporlama yetenekleri ve kalite operasyonlarını iyileştirmek için proaktif bir önlem almalarını sağlayacaktır.

Companies that want to comply with globally accepted food standards need Food Safety and Sanitation management software to be more systematic and benefit from technology at the highest level. This software (Aybit – ARI) we have developed helps to plan the hygiene and sanitation processes in the factories that produce food and control, monitor, measure, and evaluate these processes.

Companies that keep track of food safety on paper or in Excel lose time entering the data and need physical storage to archive the paperwork. In addition, it is difficult and slow to access the data instantly, and finding the data leads to a lot of labor loss. This comes back to the company as a loss of manpower and time. Thanks to Aybit – ARI, data can be accessed quickly and from anywhere. Companies can get their reports in real time from any platform (mobile, tablet, PC, etc.). 

Aybit- ARI primarily enables companies to increase the visibility of the Sanitation department, increase compliance with written programs and instructions, standardize end-application validation processes, prepare easy target and efficiency tables, inventory control, team training, and management.

Companies that use this application for this purpose ensure that they take proactive measures to improve compliance with standard operating procedures (SOPs), quality, training, reporting capabilities, and quality operations.